Мисия и визия

Мисия:

Да предлагаме марки и продукти, които са високо ценени от потребителите.

Визия:

Позицията на лидер на пазара на храни и напитки в Централна и Източна Европа по отношение на пазарни дялове и разпознаваемост на марката.