КОНТАКТИ

“Тимбарк България” ЕООД

област Ловеч, България
с. Казачево 5548

tel. (+359 68) 60 10 53; 60 10 73; 60 40 48; 887 300 003
fax (+359 68) 60 40 47

Офис София:


гр. София, ж.к. Младост 2, ул. Свети Киприян 44а, Бизнес сграда „Кубс“, ет. 5

Refresh
СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
С настоящото се съгласявам личните ми данни (име, фамилия, ел.поща и телефонен номер) да бъдат обработвани от „Тимбарк България“ ЕООД с ЕИК 110558022 за целите на настоящото запитване.
Настоящото съгласие може да бъде оттеглено по всяко време, без това да оказва влияние върху законосъобразността на обработката, която е осъществена на база съгласието преди оттеглянето му.